Agresso reise- og utleggsmodul

http://komut.no/utlegg

KS Læring

http://komut.no/kurs

Berg Hansen - Reisebestilling

http://komut.no/reise

Stavanger kommune - Prosjektportalen (krever Office 365 login)

http://komut.no/prosjekt